Bejelentés"Darázs" Társasházi közös képviselet
"Csak annyi feladatot szabad elvállalni, amennyit tisztességesen el lehet végezni."

MENÜ


Üzenőfal


Név:

Üzenet:Szavazás
Névnap script


Sopron területén társasházak közös képviseletét vállalom


Társasházak közös képviseletével állok kedves ügyfeleim rendelkezésre.


 


Új szolgáltatás 2014. július 1-től:


OTP Lakástakarékpénztári  szerződések kötése az OTP Pénzügyi Pont közvetítőjeként. További részletek itt: tájékoztató


Igény szerint meglévő közös képviselő mellett "csak" társasházi könyvelés is megoldható. Elsősorban azon közös képviselők jelentkezését várom ezügyben, akik a saját társasházukban látnak el képviselői teendőket és a könyveléshez kérnek segítséget.


Egyéb, esetenkénti társasházi tanácsadással is várom leendő ügyfeleimet (közös képviselőket, társasházi tulajdonosokat).


 


Közös kéviselő tevékenység során az alábbiakat tudom vállalniKözös képviselet ellátása:


1. közgyűlések összehívása, levezetése


2. közgyűlési határozatok előkészítése, végrehajtása és végrehajtatása


3. éves tulajdonosi elszámolás elkészítése


4. következő évi költségvetés megtervezése


5. számlák ellenőrzése, kifizetése


6. közös helyiségek takarításának megtervezése


7. lakónyilvántartás vezetése


8. Határozatok könyvének folyamatos vezetése


9. Kapcsolattartás a társasház Számvizsgáló Bizottságával


10. Kapcsolattartás a tulajdonosokkal telefonon, e-mail-ben, igény esetén helyszíni fogadóórán a társasházban, illetve egyeztetett időpontban a Sopron, Deák tér 14. szám alatt (Kereskedelmi és Iparkamara).


11. társasház műszaki felügyeletének ellátása, karbantartási, hibaelhárítási munkákra szolgáltatók megbízása, munkájuk ellenőrzése


 


Teljes körű társasházi könyvelési szolgáltatás:


1. a társasház bevételeinek, kiadásainak könyvelése


2. éves költségvetési beszámoló elkészítése


3. következő évi költségvetési terv elkészítése


4. közösköltség-hozzájárulások kiközlése, beszedése, elszámolása


5. egyszerűsített mérleg és eredmény-levezetés elkészítése


6. adóbevallások elkészítése, benyújtása, adók befizetése


 


Teljes körű jogi képviselet:


1. a társasházi alapító okirat módosításának előkészítése


2. szervezeti és működési szabályzat és egyéb társasházi szabályzatok elkészítése


3. társasház szabályzatainak megőrzése


4. hatóságokkal, harmadik személyekkel szembeni képviselet


5. közös-költség hozzájárulás befizetéssel hátralékba került tulajdonosokkal kapcsolatos eljárások


 


"Csak" társasházi könyvelés esetén:


 


1. a társasház bevételeinek, kiadásainak könyvelése


2. éves költségvetési beszámoló elkészítése


3. egyszerűsített mérleg és eredmény-levezetés elkészítése


4. adóbevallások elkészítése, benyújtása, adók befizetése


 


Egyéb szolgáltatások:  • egyéb üzletviteli tanácsadás

  • piac-, közvélemény-kutatás

  • közvetítési, ügynöki szolgáltatás

  • szakmai képzési célú felnőttképzés (jogi ismeretek)

  • szakmai középfokú felnőttoktatás (jogi ismeretek)

  • egyéb tanfolyami oktatás (jogi ismeretek)

  • általános üzletviteli tanácsadás

  • fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

  • egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás


 


 


 Hírek
A lakók kiakadtak, nehezebb behajtani a közös költséget

Forrás: origo.hu 2015-ben a közös képviselők még minden további nélkül jelzálogot tetethettek annak a lakónak a lakására, aki háromhavi közös költséggel tartozott. 2016 eleje óta ehhez már jogerős végzés kell, ami igazolja, hogy a lakó valóban tartozik. A kormány szerint igazságtalan volt, hogy a közös képviselők önhatalmúlag jelzálogot jegyeztethettek be, ezért kellett változtatni a szabályokon. A szigorítás nem lassítja nagyon a folyamatot, de egy kis pluszmunkát jelent a közös képviselőknek. A teljes cikket elolvashatja az origo.hu honlapon: http://www.origo.hu/gazdasag/20160204-kozos-koltseg-kozos-kepviselo-jelzalog-foldhivatal-fizetesi-meghagyas-birosag.html

tovább >>


A lakók kiakadtak, nehezebb behajtani a közös költséget

Forrás: origo.hu 2015-ben a közös képviselők még minden további nélkül jelzálogot tetethettek annak a lakónak a lakására, aki háromhavi közös költséggel tartozott. 2016 eleje óta ehhez már jogerős végzés kell, ami igazolja, hogy a lakó valóban tartozik. A kormány szerint igazságtalan volt, hogy a közös képviselők önhatalmúlag jelzálogot jegyeztethettek be, ezért kellett változtatni a szabályokon. A szigorítás nem lassítja nagyon a folyamatot, de egy kis pluszmunkát jelent a közös képviselőknek. A teljes cikket elolvashatja az origo.hu honlapon: http://www.origo.hu/gazdasag/20160204-kozos-koltseg-kozos-kepviselo-jelzalog-foldhivatal-fizetesi-meghagyas-birosag.html

A társasházakról szóló törvény módosításáról

A társasházakról szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) legutóbbi módosítása a jegyző hatáskörébe utalta a társasházak törvényességi felügyeletét 2014. február 1-jei hatállyal. A társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek a civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés szabályai megfelelő alkalmazásával látja el. A jegyző ellenőrzi, hogy • a társasház belső szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak, illetve • a társasház működése, határozatai, a legfőbb szerv döntései megfelelnek-e jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső szabályzatoknak. Amennyiben a társasház működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, a jegyző törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki azonban olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A Törvény 42. § (1) bekezdése értelmében ugyanis, ha a közgyűlés határozata jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül. A jegyző törvényességi felügyelete tehát kizárólag a társasház belső szabályzatainak ellenőrzésére, illetve a társasház működésének, határozatainak és a legfőbb szerv határozatainak törvényességi ellenőrzéseire terjed ki, azaz arra, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályoknak és a társasház szabályzatainak. Azok a társasházi ügyek, amelyeknek tárgya a közös képviselővel, az intézőbizottsággal vagy a számvizsgáló bizottsággal kialakult személyes jellegű konfliktus eldöntése, továbbra sem tartoznak a jegyző hatáskörébe. A törvényességi ellenőrzés lefolytatását írásban kell kérelmezni a jegyzőtől, valamint a kérelemhez mellékelni kell a jogsértést megalapozó dokumentumokat.

Módosult a társasházakról szóóló törvény

Némileg módosult a kezelői tevékenység végzéséhez kötött képzési és nyilvántartási kötelezettség. Július 1-jével módosult a Tt. 54.§ (3, 3a) bekezdése. A szakképesítés megszerzése 54. § (1) Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. (2) Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik A törvény teljes szövege elérhető a Complex Hatályos Jogszabályok Gyüjteményében (netjogtar.hu)

tovább >>


Módosult a települési hulladékról szóló önkorm. rendelet

2013. március 29-én fogadta el a soproni önkormányzati képviselő testület azt a rendelet módosítást, amely alapján az eddigi 60 liter/háztartás/heti egyszeri ürítés helyett 110 liter lesz a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás a szemétszállításban. A rendelet megtatlálható Sopron hivatalos honlapján az alábbi linken: http://portal.sopron.hu/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cfc0c82a-9d23-11e2-bd67-e3b654128af8/16-2013%20ör.pdf

Mostantól hitelesíteni kell az energetikai tanúsítványokat

Forrás: www.e-epites.hu; www.tht.hu A 2013. január 1-jén hatályba lépő, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet szerint az energetikai tanúsítványokat egy elektronikus alkalmazás igénybevételével az energetikai tanúsító köteles a Dokumentációs Központ részére megküldeni. Az e-tanúsítás az Országos Építésügyi Nyilvántartás részeként működő alkalmazás, melynek célja az energetikai tanúsítványok országos, elektronikus, hiteles nyilvántartásának megalapozása. Internetes elérésű felületet biztosít a tanúsítványok feltöltéséhez és a feltöltött adatok alapján elvégzi a tanúsítvány automatikus, formai és számszaki ellenőrzését, a tanúsítványok hitelesítését és nyilvántartásba vételét. Az e-tanúsítás alkalmazásnak NEM célja az energetikai tanúsítvány készítéshez szükséges mérnöki számítások elvégzése - olvasható a Váti által üzemeltetett belügyminisztériumi weboldalon. A tanúsítványokat a tanúsító tölti fel a nyilvántartásba, aki Ügyfélkapus azonosítást követően tud belépni az e-tanúsítás rendszerbe. Az első belépéskor regisztrálnia kell, amikor megadja főbb adatait (név, cím, elérhetőség, kamarai azonosító stb.). Ezeket az adatokat később már nem kell megadnia, de természetesen módosíthatók, amennyiben szükséges. A hiteles tanúsítvány pdf-ként áll elő, aminek az első lapja az e-tanúsítás alkalmazás által generált, azonosító kóddal ellátott összefoglaló előlap, és utána a tanúsító által feltöltött pdf fájl következik teljes tartalommal. A tanúsító kinyomtatja az elektronikusan hitelesített tanúsítványt, melyet hivatalosan aláír.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!